Gjeslemoskaret

Løypekøyring 9.12

Store delar av løypenettet vart køyrt opp på nytt i dag. Burtsett ifrå dei mest steinute og problematiske strekningane. Glattebrettet vert nytta inntil me kan køyre alle traseane på forsvarelg vis.