Oljelekkasje

Ved oppstart i natt for køyring av resten av løypenettet vart det oppdaga oljelekkasje frå ein beltemotor. Me må finne ut av dette problemet og rette feilen før me kan fortsetje køyring. Kjem tilbake med ny oppdatering seinare i dag.