Breivassløypa

Breivassløypa tek utgangspunt i sør-austre enden av Breivatn. I løypekrysset ved Breivasslidi rett opp for vatnet kan du anten ta til høgre og fylgje skogsvegen på sørsida av vatnet til du møter Trovassløypa ved Breivasstaulen, eller du kan gå mot venstre og opp bakkane til Stavatjønn. Oppe ved Stavatjønn møter denne traseen Gjeslemoløypa, som du kan fylgje vidare til fjells, eller nedatt Roløypa mot Buin eller Myrkvarv og Buinbekken.
Lengde: 3 km. Lågaste pkt.:738 moh. Høgaste pkt.: 855moh.

INFORMASJON