Drivarbekkløypa

Drivarbekkløypa er ei rundløype frå hyttene på vestsida av Breivatn og over mot Vaddemobakkane. Løypa gjeng i eit lett og ope terreng.
Lengde: 1,8 km. Lågaste pkt.: 740 moh. Høgaste pkt.: 760 moh.

LØYPESTATUS

Lengde1,8 km
StatusOppkøyrd
Seinst køyrt24.04.2020 - 09:00
Hittil denne sesong22

GPS SPORING

INFORMASJON

/av

Ny vurdering

Det var planar om å køyre opp løyper 1. mai, men etter ny…