Drivarbekkløypa

Drivarbekkløypa er ei rundløype frå hyttene på vestsida av Breivatn og over mot Vaddemobakkane. Løypa gjeng i eit lett og ope terreng.
Lengde: 1,8 km. Lågaste pkt.: 740 moh. Høgaste pkt.: 760 moh.

LØYPESTATUS

Lengde1,8 km
StatusOppkøyrd
Seinst køyrt17.03.2018 - 08:30
Hittil denne sesong20

GPS SPORING

INFORMASJON