Oppdatering løypemaskin

Beltet er no demontera og me har fenje oversikt over skadene. Det ser heldigvis ut til det bare er nokre av boltane som held sluttdrevet til ramma som er knekte. Det er framleis att mykje arbeid. Kulda forseinkar arbeidet ein del, sidan ting må tinast opp. Sluttdrev og oljemotor må demonteras for å få ut restane av dei knekte boltane.