Roløypa

Du tek av frå Buinløypa i austenden av Buinvatn og gjeng opp Bakkane forbi Buinstøylen og vidare opp langs “Pilegrimsvegen” og over mot Nivelkinn. I løypekrysset ved Nivelkinn tek du til høgre mot Roet og ned att til Myrkvarv, vidare mot Buinbekken. Her tek du mot høgre og tilbake til Buinstøyl.
Lengde: 3,8 km. Lågaste pkt.: 750 moh., høgaste pkt.: 865 moh.

LØYPESTATUS

Lengde3,8 km
StatusOppkøyrd. Løypemaskin med glattebrett og sporsetjar.
Seinst køyrt9.01.2021 - 11:00
Hittil denne sesong2

GPS SPORING

INFORMASJON