Roløypa

Du tek av frå Buinløypa i austenden av Buinvatn og gjeng opp Bakkane forbi Buinstøylen og vidare opp langs “Pilegrimsvegen” og over mot Nivelkinn. I løypekrysset ved Nivelkinn tek du til høgre mot Roet og ned att til Myrkvarv, vidare mot Buinbekken. Her tek du mot høgre og tilbake til Buinstøyl.
Lengde: 3,8 km. Lågaste pkt.: 750 moh., høgaste pkt.: 865 moh.

LØYPESTATUS

Lengde3,8 km
Status
Seinst køyrt17.04.2021 - 01:45
Hittil denne sesong0

GPS SPORING

Skisporet.no

INFORMASJON