Roløypa

Du tek av frå Buinløypa i austenden av Buinvatn og gjeng opp mot Buinstøylen og vidare opp bakkane langs “Pilegrimsvegen” og over mot Roet. I løypekrysset ved Roet tek du til høgre og ned att til Myrkvarv, vidare mot Buinbekken. Her tek du mot høgre og tilbake til Buinstøyl.
Lengde: 3,8 km. Lågaste pkt.: 750 moh., høgaste pkt.: 865 moh.

LØYPESTATUS

Lengde3,8 km
StatusOppkøyrd.
Seinst køyrt17.03.2018 - 13:45
Hittil denne sesong18

GPS SPORING

INFORMASJON