Løypekøyring veke 9

Det er planlagt oppkøyring av løypenettet torsdag 29.2 og fredag 1.3 og då med prioritering av dei øvre hyttefelta, men med atterhald om at den meldte nedbøren kjem som sno og ikkje regn.