Hovudlyktrunden

Hovudlyktrunden Denne rundløypa fyljer delar av dei andre løypene. Utgangspunktet er ved Grendehuset og fyljer Heimigardsløypa via Bruhaug og Heimigard opp til Buinvatn. Herfrå fyljer den Buinløypa over til Gråndalen og vidare til Lauvnutmyri. Frå Lauvnutmyri fyljer den Sauliløypa over til Trovassdalen. I løypekrysset i Trovassdalen ovanfor Vesleå tek ein til høgre attende til Bruhaug og Grendehuset.
Lengde: 7,7 km. Lågaste pkt.:670 moh. Høgaste pkt.: 790moh.

LØYPESTATUS

Lengde7,7 km
StatusOppkøyrd
Seinst køyrt18.04.2020 - 12:30
Hittil denne sesong11

GPS SPORING

INFORMASJON

/av

Ny vurdering

Det var planar om å køyre opp løyper 1. mai, men etter ny…