Bjønnemoløypa

Bjønnemoløypa gjeng frå hyttene ved Bjønnemoen i kupert skogsterreng sørover mot Drivarbekkløypa. Opp mot høgaste toppen av løypa er det utsikt mot Drivarbekkdalen og fjelli ikring. Løypas lengde frå Bjønnemoen til møte med Drivarbekkløypa og attende er 2,7 km. Lågaste pkt.: 740 moh. Høgaste pkt.: 785 moh.

FRÅ LØYPA

INFORMASJON