Hyttedal løypa

Hyttedal løypa tek utgangspunkt i Breivatn Hyttefelt og endar i løypekrysset ved Breivasslidi. Løypa koblar på denne måten saman Breivatn Hyttefelt med resten av løypenettet. Undervegs frå Breivatn Hyttefelt passerar du Folatjønn før den bratte nedfarten til Løkin. Frå Løkin gjeng løypa langs myrane fram til Breivasslidi. Du kan her anten ta til høgre og fylje Breivassløypa i retning Breivasstaulen, eller du kan gå mot venstre i retning Stavatjønn.
Lengde: 2,3 km.

LØYPESTATUS

Lengde2,3 km
StatusOppkøyrd
Seinst køyrt24.04.2020 - 11:10
Hittil denne sesong18

FRÅ LØYPA

GPS SPORING

INFORMASJON

/av

Ny vurdering

Det var planar om å køyre opp løyper 1. mai, men etter ny…