Oppføringer av Olav

Ny vurdering

Det var planar om å køyre opp løyper 1. mai, men etter ny vurdering i dag har me funne at det er for blaut og risikabelt å køyre med løypemaskina no. Takk til alle som nyttar løypenettet og for bidrag denne sesongen.

Ingen god start på dagen

Løypemaskina måtte ha hjelp til koma laus frå vassdammen som hadde samla seg ved Vesleå. Skulle skuve sno men undelaget gav etter og maskina satt fast i sørpa. Traktor måtte hentast for å dra den laus. Kan derfor ikkje ta sjansen på å nå Saulifeltet frå Vesleå sida heller. Forsøkte deretter andre vegen mot Øyfjell […]

Løypekøyring 24.4

Mange av løypene har framleis brukbart med sno og vil bli køyrt opp fredag 24,4 Delar av Sauliløypa har desverre parti med snomangel og vatn. Me vil prøve å køyre runden i Saulifeltet frå Vesleå sida, men løypa opp bakkane frå Øyfjellvegen forbi Mørke og Førstøyl er ikkje lenger farbar for løypemaskina grunna snosmeltinga. Det […]

God påske

Det er no køyrt opp frå grendehuset og opp på fjellet slik at lokalbefolkninga kan få seg ein skitur. Det omfattar Hovudlyktrunden, øvre del av Buniløypa,  Roløypa og Gjeslemoløypa. Det er god plass slik at går fint å halde 2 meters avstand til andre. Løypelaget ynskjer alle ei god påske!

Store snomender i høgda

Gjeselmo og Roe løypene er no trakka på nytt etter dei store snomengdene i høgda sist helg. Det vert køyrt ny runde med spor her til helga. Gjeslemoskiltet ein halv meter under snoen.  

Toppen montera

Toppakning og topp vart montera i går kveld. Mykje skruing stend enno att og me fortset med dette nå. Me håpar det ikkje vert for mange avbrot til brøyting og anna i dag slik at me kan høyre motoren dure i løpet av dagen.