Oppføringer av Olav

Problem med overvatn

Ein del problem med overvatn frå bekkar i dag. Maskina sette seg fast ved Løkjin i Hyttedal løypa. Det måtte hentast hjelpemiddel som bilfelgar, stroppar og kjetting for å koma laus att. Tydeleg at sesongen er på hell.

MIKRObibliotek

Du kan nå låne/byte/lesa bøkar når du er på skitur. Mikrobiblioteket finn du i løypekrysset ved Tvigyva. Takk til ivrige personar frå Sauli feltet som har fått i stand dette.  

Forsinkelse 9.2

Det blir dessverre forsinka løypekøyring i dag på grunn av svikt i eit batteri. Me er i gang med å skaffe nytt og montere dette.

Ny oljeslange montera.

Då er me i gang att etter utskifting av den defekte oljeslangen. Dersom du observerar raude flekkar i skiløypa denne helga er det ikke blod men bare 10 – 15 liter hydraulikkolje.

Brot i oljeslange 18.1

Me fekk eit brot i ein hydraulikkslange under preparering av Trovassløypa i dag. Me er i gang med å skifte slange men blir litt forsikna med preparering i dag.