Oppføringer av Olav

Løypekøyring veke 15 og 16

Det har vore mildver og regn denne veka utan nevneverdig nattefrost. Det er difor ikkje planlagt noko løypekøyring no fyrstkomande helg. 12-14.4 då me ikkje kan ta noko sjansar på å bli sitjande fast med løypemaskina i vassfulle område. Det er derimot betre utsikter til lågare temperaturar neste neste veke og ein vil om mogleg […]

Avlyst: Grendelåmi 2024

Me har nettopp mottekje melding om at Grendelåmi 2024 er avlyst. Det vart ikkje funne forsvarleg å gjennomføre arrangementet grunna verutsiktene for torsdag. Spørsmål? Kontakt Torild Trovatn (924 66 417) eller Ellen Volhovd (970 37 975). Arr: IL Dyre Vaa

Løypekøyring veke 9

Det er planlagt oppkøyring av løypenettet torsdag 29.2 og fredag 1.3 og då med prioritering av dei øvre hyttefelta, men med atterhald om at den meldte nedbøren kjem som sno og ikkje regn.

Tracking

Trovassløypa, Drivarbekkløypa og Bjønnemoløypa er også køyrde i dag 23.2 sjølv om det ikke vart markera på GPS sporinga.

Løypemaskina i drift att.

Då er løypemaskina i drift att etter reparasjon vart ferdig i dag 30.1 Hovudlyktrunden og ljosøypa vart køyrt opp i kveld. Resten av løypenettet vert køyrt opp fram mot helga.  

Status løypemaskin 26.1

Løypemaskina er framleis ute av drift og kan diverre ikke nyttast denne helga grunna problema som vart oppdaga sist veke.  Det vil bli køyrt enkelt spor med scooter og sporplate i tilknytning til hyttefelta laurdag formiddag. Reparasjon av løypemasikna er noko forsinka grunna brøyting og snorydding.

Oppdatering løypemaskin

Beltet er no demontera og me har fenje oversikt over skadene. Det ser heldigvis ut til det bare er nokre av boltane som held sluttdrevet til ramma som er knekte. Det er framleis att mykje arbeid. Kulda forseinkar arbeidet ein del, sidan ting må tinast opp. Sluttdrev og oljemotor må demonteras for å få ut […]

Oppdatering oljelekkasje

Det er festeboltar til venstre beltemotor/sluttdrev som er knekte. Oljelekkasjen kjem frå koblinga til bremseanordninga for sluttdrevet. Det er kanskje ikkje så alvorleg som fyrst frykta, men heile helga vil nok gå med til skruving. Dersom me treng nye delar vil det ta lengre tid. Det vert laurdag køyrt scooter med sporplate der ikkje vart […]

Oljelekkasje

Ved oppstart i natt for køyring av resten av løypenettet vart det oppdaga oljelekkasje frå ein beltemotor. Me må finne ut av dette problemet og rette feilen før me kan fortsetje køyring. Kjem tilbake med ny oppdatering seinare i dag.