Oppføringer av Olav

Løypekøyring påska 2017

Det har smelta mykje sno dei sienste 2 vekene, noko som har ført til at det no er mange bare parti, opne bekkar og overfløymde myrar, spesielt i dei nedre delane av løypenettet. Det er no meldt lågare temperaturar og me vil gjera eit forsøk for å sjå om det er mogleg å køyre opp delar av løypene i dei øvre områda slik som Breivassvegen og […]