Oppføringer av Olav

Toppen montera

Toppakning og topp vart montera i går kveld. Mykje skruing stend enno att og me fortset med dette nå. Me håpar det ikkje vert for mange avbrot til brøyting og anna i dag slik at me kan høyre motoren dure i løpet av dagen.

Løypenettet oppfriska i kveld

Mesteparten av løypenettet vart oppkøyrd på nytt i kveld med scooter og trommel. Det er planlagt ny runde ned sporsetjar i morgon 17.1 Me ser fram til å få i stand att løypemaskina. Oppdatering kjem 17.1  

Oppdatering status løypemaskin

Det har vore dagleg dialog med dieselverkstaden, men delane som dei har bestillt til injektordysa kom diverre ikkje i dag. Me får difor ikkje løypemaskina i gang i dag. Løypene vil bli køyrt med scooter også denne helga. NB: Løypene kan i denne perioden vera oppkøyrde med scooter sjølv om det ikkje vises på skisporet.no […]

Oppdatering status motor løypemaskin

Pakningsdelane har ankome og det er klart for montering av motortopp. Den ikkje fullt så gode nyheten er at delane til den siste injektordysa ikkje kjem før tidlegast fredag kveld eller meir truleg mondag. Ein må ha alle injektordysene før ein kan starte motoren. Så fort me får denne reknar me med å vera igang […]

Ny status på motor

Toppen har i dag vore til planing på motorverkstad. Toppakning og andre nødvendige delar er undervegs til oss. Dysene har også vore til kontroll og på dieselverkstad. Det vart oppdaga feil på ei av desse. Den hadde ei defekt fjær og skive. Diverre ikkje ein vanleg feil dette heller, så desse delane måtte også bestillast. […]