Gjeslemoskaret

Roet og Gjeslemo

Heile Gjeslemoløypa og Roløypa vart også oppkøyrd under dagens oppfrisking av løypenettet.