Ljosløypa oppkøyrd

Ljosløypa vart trakka og glatta i kveld. Fyrste turen med løypemaskina denne sesongen.