Fyrste snoen! 23/24 sesongen.

Så fekk me eit bra snofall tidleg i november med påfyljande mildver. Det er sjølvsagt ikkje nok sno i løypenettet til å starte løypemaskina enno, men det er eit fint grunnlag å ha når det blir kaldare og meir sno.
Minnar om at isen på vatn og småtjønnar ikke er trygg enno, og at myrane mange stader har overvatn, så ver varsam.