Informasjon frå løypelaget.

Problem med overvatn

Ein del problem med overvatn frå bekkar i dag. Maskina sette…

Løypekøyring veke 11

Mykje nysno har kome denne veka. Dei fleste løypene vart køyrde…
Mikrobiblioteket ved Tvigyva

MIKRObibliotek

Du kan nå låne/byte/lesa bøkar når du er på skitur. Mikrobiblioteket…

Løypekøyring veke 7

Løypenettet vert køyrt opp på nytt med start i kveld 15.2…

Forsinkelse 9.2

Det blir dessverre forsinka løypekøyring i dag på grunn av…

Løypekøyring veke 6

Løypenettet vert køyrt opp laurdag 9.2

Løypekøyring veke 5

Oppkøyring av løypenettet startar i kveld fredag og fortset i…

Løypekøyring veke 4

Løypenettet vert køyrt opp på nytt tildleg laurdag 26.1

Ny oljeslange montera.

Då er me i gang att etter utskifting av den defekte oljeslangen.…

Brot i oljeslange 18.1

Me fekk eit brot i ein hydraulikkslange under preparering av…