Informasjon frå løypelaget.

Løypemaskina i gang.

Løypemaskina er no starta opp og i gang att. No blir det l…

Løypemaskina montera

Løypemaskinmotoren er no ferdig montera. Det vart jobba til…

Toppen montera

Toppakning og topp vart montera i går kveld. Mykje skruing stend…

Oppdatering reparasjon løypemaskin

Delane til injektordysa ankom Vestfold i dag, og dysene no undervegs…

Meir uver enn forventa.

Sporsetjing med scooter planlagt i dag er utsett på grunn av…

Løypenettet oppfriska i kveld

Mesteparten av løypenettet vart oppkøyrd på nytt i kveld med…
OM904 LA

Oppdatering status løypemaskin

Det har vore dagleg dialog med dieselverkstaden, men delane som…

Kort oppdatering motor løypemaskin

Det er ikkje så mykje nytt å melde i dag enn at me ventar på…

Oppdatering status motor løypemaskin

Pakningsdelane har ankome og det er klart for montering av motortopp.…

Ny status på motor

Toppen har i dag vore til planing på motorverkstad. Toppakning…