Informasjon frå løypelaget.

Ny vurdering

Det var planar om å køyre opp løyper 1. mai, men etter ny…

Ingen god start på dagen

Løypemaskina måtte ha hjelp til koma laus frå vassdammen som…

Løypekøyring 24.4

Mange av løypene har framleis brukbart med sno og vil bli køyrt…

God påske

Det er no køyrt opp frå grendehuset og opp på fjellet slik…

Store snomender i høgda

Gjeselmo og Roe løypene er no trakka på nytt etter dei store…

Løypemaskina i gang.

Løypemaskina er no starta opp og i gang att. No blir det l…

Løypemaskina montera

Løypemaskinmotoren er no ferdig montera. Det vart jobba til…

Toppen montera

Toppakning og topp vart montera i går kveld. Mykje skruing stend…

Oppdatering reparasjon løypemaskin

Delane til injektordysa ankom Vestfold i dag, og dysene no undervegs…

Meir uver enn forventa.

Sporsetjing med scooter planlagt i dag er utsett på grunn av…