Informasjon frå løypelaget.

Tracking

Trovassløypa, Drivarbekkløypa og Bjønnemoløypa er også køyrde…

Løypemaskina i drift att.

Då er løypemaskina i drift att etter reparasjon vart ferdig…

Status løypemaskin 26.1

Løypemaskina er framleis ute av drift og kan diverre ikke nyttast…

Oppdatering løypemaskin

Beltet er no demontera og me har fenje oversikt over skadene.…

Oppdatering oljelekkasje

Det er festeboltar til venstre beltemotor/sluttdrev som er knekte.…

Oljelekkasje

Ved oppstart i natt for køyring av resten av løypenettet vart…
Ved Tvigyva

Løypekøyring veke 3

Ny oppkøyring av løypenettet starta i dag 18.1 og fortset i…
Langrennsløype Øyfjell Raudsinutan Løypelag

Buinløypa

Buinløypa på austsida av Midttjønn er rydda for vidndfall…

Løypekøyring veke 1

Dei fleste løypene vart køyrt opp på nytt i dag 4.1 etter…

Løypekøyring 29.12

Løypenettet vert køyrt opp på nytt i dag 29.12 etter snofallet…