Suliløypa opp Førstøyljordet

Vasslekasje frå motor

Under køyring av Buinløypa fredag kveld oppstod ein større vasslekasje frå motoren i løypemaskina. Me måtte difor avbryte løypekøyringa og returnere til Vesleå. Feilsøking pågår, men me fryktar det kan vera lekkasje frå topp pakningen.

Resten av løypene vil difor bli køyrde med scooter denne helga.