Trakking av løypenettet

Det er no nok sno til at me straks kan taka i bruk løypemaskina til trakking av løypenettet. Dette fordi mange problematiske parti i løypenettet vart utbetra med gravemaskin i sommar. Mykje av løypenettet er alt oppkøyrt med scooter 1.12 og fortset 2.12 Trakking er planlagt å fortsetje utover i veke 49