Sommararbeid i løypenettet 2017

Fleire av langrennsløypene i Øyfjellområdet vart oppgradera sommaren og utover hausten 2017.

Sauliløypa: Lauvnutmyri – Krossdalen – Trovassdalen, Vesleå – Breiset – Sauli – Mørke – Kloseldalen.

Buinløypa: Lauvnutmyri – Gråndalen – Buinvatn.

Hemigardsløypa: Buinvatn – Heimigard – Bruhaug.

Roløypa: Buinstøyl – Nivelkinn. (Delvis ny trase)

Gjeslemoløypa: Roet – Gjeslemo.

Trovassløypa: Grasbekk – Bom Breivassveg – Breivasstaulen. (Delvis ny trase)

Det vart til saman utført 200 timar med gravearbeide i perioden frå august til oktober.

Her kan du sjå nokre bilete frå arbeidet: