Brot i oljeslange 18.1

Me fekk eit brot i ein hydraulikkslange under preparering av Trovassløypa i dag.
Me er i gang med å skifte slange men blir litt forsikna med preparering i dag.