Oppdatering 9.1

Løypenettet er no køyrt opp på nytt. Fint, men svært kalt i dag. Eit par hydraulikkslangar i forbindelse med front skjært har fått lekkasje under denne oppkøyringa og må skiftast. Løypa forbi Småliane hyttefelt og opp til krysset frå Grasbekk vert køyrt opp neste helg. Løypa på austsida av Stemmetjønn i Buinløypa vert også køyrt opp neste helg. Ein del nedbrekk i Ljosløypa må ryddast før denne kan køyrast.