Oppdatering 12.1

Feilen er lokalisera til høgtrykkspumpa for sylinder1. Denne må skiftast ut og er bestilt. Me kjem med ny oppdatering så fort me har avklara transport og levering.