Løypenettet oppfriska i kveld

Mesteparten av løypenettet vart oppkøyrd på nytt i kveld med scooter og trommel. Det er planlagt ny runde ned sporsetjar i morgon 17.1 Me ser fram til å få i stand att løypemaskina. Oppdatering kjem 17.1