Øyfjell Raudsinutan Løypelag

Løypekøyring veke 9

Me startar oppfrisking av løypenettet i morgon torsdag 2.3. og fram mot helga. Det er meldt fint og kjøleg ver og løpene held seg bra.