Løypekøyring veke 4 2021

Det har ikkje kome sno denne veka, men det er planlagt å friske opp løypene frå fredag kveld 29.1 og utover.

Det manglar enkelte kart spesielt i Buin og Heimigardsløypa. Nye kart er laga og vil bli erstatta når temperaturen tillet det.