Løypekøyring veke 2 2021

Løypenettet vert oppfriska frå og med i dag 15.1 og utover på vanleg måte. Det har kome litt sno denne veka så det bør bli gode løyper.
Deler til hydraulikkslangane ankom, men var feil slag så me må truleg finne andre mellombels løysingar.