Løypekøyring joli 22

Løypenettet er no under oppkøyring. Det er nokså varierande forhald avhengig av snomengda. Ein tek sikte på å koma rundt i dei løypene der det let seg gjera. Fylg med framover for å få siste oppdatering over kvar det er køyrt.