Løypekøyring joli 2018

Oppkøyring av løypenettet har starta og fortsett framover. Sjå også skisporet.no for oppdatera informasjon om kva som er oppkøyrt.