Løypekøyring joli 2017

Det er meldt mildt og regn 23.12 men ser meir lovande ut når det gjeld 1. joledag og utover. Det er då meldt minusgrader og litt sno. Løypene vil då bli køyrt opp på nytt. Det vil bli køyrt med løypemaskina der det er mogleg. Sidan mange problemområde vart utbetra i sommar kan me nytte løypemaskin på mykje mindre sno enn me har kunna tidlegare år.