Løypekøyring etter påske

Ein del av løypenettet vart friska opp i dag tidleg 22.4 Snosmeltinga er godt i gang og ein del overvatn i bekkar og myrar gjer at me ikkje kan køyre heile løypenettet. Dette vert truleg den seinste helga med løypekøyring i vår.