Løypekøyring 5.1

Under køyring av Heimigardsløypa i dag oppstod eit motorproblem på løypemaskina. Den går bare på 3 sylindrar og feilsøking pågår for å finne årsaka til dette. Me kjem attende med meir informasjon om dette så fort me veit meir.