Løypekøyring 24.4

Mange av løypene har framleis brukbart med sno og vil bli køyrt opp fredag 24,4

Delar av Sauliløypa har desverre parti med snomangel og vatn. Me vil prøve å køyre runden i Saulifeltet frå Vesleå sida, men løypa opp bakkane frå Øyfjellvegen forbi Mørke og Førstøyl er ikkje lenger farbar for løypemaskina grunna snosmeltinga. Det same gjeld austsida av tjønnane i Buinløypa.