Løypekøyring 15-16.12

Løypene vart friska opp med scooter og sporsetjing i dag. Glattebrettet som vart anskaffa til løypemaskina i haust er no tilpassa og tekje i bruk i Sauliløypa. Sidan dette er lett utstyr vil me no kunne trakke og glatte samtidig og løypene vil bli betre alt etter fyrste oppkøyring.