Litt trøbbel denne helga

Det har kome mykje sno sidan fredag og me ville normalt ha køyrt opp på nytt no, men sidan festet til glattebrettet svikta under oppkøyringa fredag får me ikkje gjort dette. Me skulle no likevel skifte over til fres med preppeutstyr fyrstkomande veke.  Dette vil bli gjort no rett over helga og me vil då vera i gang att.