Defekt toppakning

Då har me med sikkerhet fenje bekrefta at det er toppakningen i løypemaskina som er defekt. Motortoppen må planast før montering av ny toppakning. Delar vart bestilt i dag.