Lekkasje i hydraulikkslange

Det oppstod lekkasje ein hydraulikkslange i dag tidleg under køyring av Heimigardsløypa. Måtte attende til Vesleå for å reparera dette. Det vart  difor noko forseinking i oppkøyringa på grunn av dette.