Joli 2021

Me treng noko meir sno før me kan starte løypekøyring. Fleire av løypene er sperra av vindfall etter stormen i november. Det gjeld spesielt Bjønnemoløypa, Breivassløypa, Hyttedal løypa, Roløypa og Buinløypa (tjønnane aust). Løypelaget vil taka seg av dette.