Ingen god start på dagen

Løypemaskina måtte ha hjelp til koma laus frå vassdammen som hadde samla seg ved Vesleå. Skulle skuve sno men undelaget gav etter og maskina satt fast i sørpa. Traktor måtte hentast for å dra den laus. Kan derfor ikkje ta sjansen på å nå Saulifeltet frå Vesleå sida heller.

Forsøkte deretter andre vegen mot Øyfjell og grendehuset men snobrua over Vesleå var smelta så ein måtte snu også her.

Einaste moglegheit for å koma innover i løypenettet er via Trovassdalen.