Oppføringer av Olav

Løypekøyring joli 2017

Det er meldt mildt og regn 23.12 men ser meir lovande ut når det gjeld 1. joledag og utover. Det er då meldt minusgrader og litt sno. Løypene vil då bli køyrt opp på nytt. Det vil bli køyrt med løypemaskina der det er mogleg. Sidan mange problemområde vart utbetra i sommar kan me nytte løypemaskin på mykje mindre […]

Løypekøyring 15-16.12

Løypene vart friska opp med scooter og sporsetjing i dag. Glattebrettet som vart anskaffa til løypemaskina i haust er no tilpassa og tekje i bruk i Sauliløypa. Sidan dette er lett utstyr vil me no kunne trakke og glatte samtidig og løypene vil bli betre alt etter fyrste oppkøyring.

Løypekøyring 9.12

Det er no i dag køyrt opp på nytt med scooter i alle løypene. Det vart tidlegare i veka køyrt med løypemaskina i nokre av løypene, ynskjer oss meir sno for å køyre opp på nytt.

Trakking av løypenettet

Det er no nok sno til at me straks kan taka i bruk løypemaskina til trakking av løypenettet. Dette fordi mange problematiske parti i løypenettet vart utbetra med gravemaskin i sommar. Mykje av løypenettet er alt oppkøyrt med scooter 1.12 og fortset 2.12 Trakking er planlagt å fortsetje utover i veke 49

Sommararbeid i løypenettet 2017

Fleire av langrennsløypene i Øyfjellområdet vart oppgradera sommaren og utover hausten 2017. Sauliløypa: Lauvnutmyri – Krossdalen – Trovassdalen, Vesleå – Breiset – Sauli – Mørke – Kloseldalen. Buinløypa: Lauvnutmyri – Gråndalen – Buinvatn. Hemigardsløypa: Buinvatn – Heimigard – Bruhaug. Roløypa: Buinstøyl – Nivelkinn. (Delvis ny trase) Gjeslemoløypa: Roet – Gjeslemo. Trovassløypa: Grasbekk – Bom Breivassveg – […]