Oppføringer av Olav

Trakking av løypenettet

Det er no nok sno til at me straks kan taka i bruk løypemaskina til trakking av løypenettet. Dette fordi mange problematiske parti i løypenettet vart utbetra med gravemaskin i sommar. Mykje av løypenettet er alt oppkøyrt med scooter 1.12 og fortset 2.12 Trakking er planlagt å fortsetje utover i veke 49

Sommararbeid i løypenettet 2017

Fleire av langrennsløypene i Øyfjellområdet vart oppgradera sommaren og utover hausten 2017. Sauliløypa: Lauvnutmyri – Krossdalen – Trovassdalen, Vesleå – Breiset – Sauli – Mørke – Kloseldalen. Buinløypa: Lauvnutmyri – Gråndalen – Buinvatn. Hemigardsløypa: Buinvatn – Heimigard – Bruhaug. Roløypa: Buinstøyl – Nivelkinn. (Delvis ny trase) Gjeslemoløypa: Roet – Gjeslemo. Trovassløypa: Grasbekk – Bom Breivassveg – […]