Oppføringer av Olav

Forsinkelse 9.2

Det blir dessverre forsinka løypekøyring i dag på grunn av svikt i eit batteri. Me er i gang med å skaffe nytt og montere dette.

Ny oljeslange montera.

Då er me i gang att etter utskifting av den defekte oljeslangen. Dersom du observerar raude flekkar i skiløypa denne helga er det ikke blod men bare 10 – 15 liter hydraulikkolje.

Brot i oljeslange 18.1

Me fekk eit brot i ein hydraulikkslange under preparering av Trovassløypa i dag. Me er i gang med å skifte slange men blir litt forsikna med preparering i dag.