Oppføringer av Olav

Mykje nedbrekk

Det er mykje nedbrekk av bjørkar etter den tunge snoen. Ein del rydding måtte til for å koma fram i dag.    

Lekkasje i hydraulikkslange

Det oppstod lekkasje ein hydraulikkslange i dag tidleg under køyring av Heimigardsløypa. Måtte attende til Vesleå for å reparera dette. Det vart  difor noko forseinking i oppkøyringa på grunn av dette.  

Styreproblem oppdatering

Mottok ny givar for rattsignal i dag tidleg. Desverre var denne av feil type. Importøren på Lillehammer hadde sendt feil. Det er no ein ny undervegs som skal vera av rett type. Denne skal ankoma Øyfjell seint i kveld og vil bli montera umiddelbart.

Styreproblem

Løypekøyring starta mondag 16.12 men etter ca 1 time nekta løypemaskina å ta styring. Den ville stort sett bare svinge til venstre. Dette var på toppen av Trovassdalen. Løypekøyraren måtte gange heim att til forts. Klara å få maskina med att til Vesleå den 17 og feilsøking starta. Det ser ut til å vera feil […]

Klart for ny sesong.

Det er bra ned sno i terrenget og arbeidet med preparering av løypenettet startar no opp. Det ser lovande ut for skiløyper til jol 2019.      

Problem med overvatn

Ein del problem med overvatn frå bekkar i dag. Maskina sette seg fast ved Løkjin i Hyttedal løypa. Det måtte hentast hjelpemiddel som bilfelgar, stroppar og kjetting for å koma laus att. Tydeleg at sesongen er på hell.

MIKRObibliotek

Du kan nå låne/byte/lesa bøkar når du er på skitur. Mikrobiblioteket finn du i løypekrysset ved Tvigyva. Takk til ivrige personar frå Sauli feltet som har fått i stand dette.