Oppføringer av Olav

Løypekøyring forsinkelse

Ein hydraulikkslange rauk under løypekøyring i ettermiddag. Slangen må skiftast før me kjem vidare og me er i gang med dette. Dette skjedde under køyring av Drivarbekk løypa, heldigvis rett ved bilveg. Me vert difor noko forsinka på grunn av dette.  

Løypekøyring veke 4

Løypenettet vert køyrt opp 25.1 og fortsett 26.1 Det var no nok sno til at Buinløypa på austsida av tjønnane kunne køyrast med løypemaskin.

Litt trøbbel denne helga

Det har kome mykje sno sidan fredag og me ville normalt ha køyrt opp på nytt no, men sidan festet til glattebrettet svikta under oppkøyringa fredag får me ikkje gjort dette. Me skulle no likevel skifte over til fres med preppeutstyr fyrstkomande veke.  Dette vil bli gjort no rett over helga og me vil då vera i gang att.