Oppføringer av Olav

Løypenettet oppfriska i kveld

Mesteparten av løypenettet vart oppkøyrd på nytt i kveld med scooter og trommel. Det er planlagt ny runde ned sporsetjar i morgon 17.1 Me ser fram til å få i stand att løypemaskina. Oppdatering kjem 17.1  

Oppdatering status løypemaskin

Det har vore dagleg dialog med dieselverkstaden, men delane som dei har bestillt til injektordysa kom diverre ikkje i dag. Me får difor ikkje løypemaskina i gang i dag. Løypene vil bli køyrt med scooter også denne helga. NB: Løypene kan i denne perioden vera oppkøyrde med scooter sjølv om det ikkje vises på skisporet.no […]

Oppdatering status motor løypemaskin

Pakningsdelane har ankome og det er klart for montering av motortopp. Den ikkje fullt så gode nyheten er at delane til den siste injektordysa ikkje kjem før tidlegast fredag kveld eller meir truleg mondag. Ein må ha alle injektordysene før ein kan starte motoren. Så fort me får denne reknar me med å vera igang […]

Ny status på motor

Toppen har i dag vore til planing på motorverkstad. Toppakning og andre nødvendige delar er undervegs til oss. Dysene har også vore til kontroll og på dieselverkstad. Det vart oppdaga feil på ei av desse. Den hadde ei defekt fjær og skive. Diverre ikkje ein vanleg feil dette heller, så desse delane måtte også bestillast. […]

Toppen demontera

Toppen på motoren i løypemaskina vart demontera i helga. For å vera på den sikre sida vert denne nå frakta til ein motor verkstad for planing. Defekt toppakning. Mercedes Benz OM 904 LA  

Defekt toppakning

Då har me med sikkerhet fenje bekrefta at det er toppakningen i løypemaskina som er defekt. Motortoppen må planast før montering av ny toppakning. Delar vart bestilt i dag.

Oppdatering status løypemaskin

Mange er spente på korleis det går med løypemakina. Diverre er det ingen gode nyhetar. Me har jobba med feilsøking kvar dag den siste veka. Utstyr for trykktesting av kjølesystemet er anskaffa og viser at det er lekkasje i systemet. Det er problematisk å lokalisere kvar lekkasjen er.  Råda frå importøren er å ikkje skru […]

Vasslekasje frå motor

Under køyring av Buinløypa fredag kveld oppstod ein større vasslekasje frå motoren i løypemaskina. Me måtte difor avbryte løypekøyringa og returnere til Vesleå. Feilsøking pågår, men me fryktar det kan vera lekkasje frå topp pakningen. Resten av løypene vil difor bli køyrde med scooter denne helga.  

Løypekøyring 12.1

Løypenettet er nå under oppkøyring. Måtte vente til nå i nitida for at det skulle bli nok kuldegrader og beste resultat. Det kan framleis vera enkelte stader det er for blaut til å køyre. Fylg med på skisporet.no eller løyper.net