Oppføringer av Olav

Løypekøyring forsinkelse

Ein hydraulikkslange rauk under løypekøyring i ettermiddag. Slangen må skiftast før me kjem vidare og me er i gang med dette. Dette skjedde under køyring av Drivarbekk løypa, heldigvis rett ved bilveg. Me vert difor noko forsinka på grunn av dette.  

Løypekøyring veke 4

Løypenettet vert køyrt opp 25.1 og fortsett 26.1 Det var no nok sno til at Buinløypa på austsida av tjønnane kunne køyrast med løypemaskin.