28.12 Oppdatering

Så kom snoen me venta på, og i rikelege mengder. Mykje nedbrekk nå også. Det tek ekstra tid å håndtere. Me prøvar å koma rundt i alle løypene så fort det let seg gjera.