26.12 Oppdatering

Desse løypestrekkningane vart trakka og glatta 25.12 og natt til 26.12

Vesleå – Sauli – Førstøyl – Lavnutmyri – Gråndalen – Buinvatn – Buin – Grasbekk – Breivasstaulen – Vaddemo – Nordskog – Bjønnemoen – Breivatn – Grasbekk – Heimigard – Bruhaug – Vesleå

Ein del nedbrekk måtte fjernast for å koma fram. Lite sno gjer at det framleis er mykje ujamnhetar, stubb og stein som kan stikke opp av løypene. Dette vil betre seg nå det kjem meir sno og ein får køyrt fleire gonger. På grunn av mildveret som har vore lot det seg ikkje gjera å krysse Vesleå med løypemaskin.
Det vert bruka løypemaskin med glattebrett nå i starten av sesongen.